لیست مطالب موضوع «از نگاه شخصیت‌ها»
 

یادگاری صادق کرمیار برای کتابخانه

طی این یک سال کار کتابخانه، دوستان زیادی به کتابخانه لطف داشته اند و گاه امده اند و از نزدیک کتابخانه را دیده اند و حمایتهایی دلگرم کننده داشته اند. یکی از این دوستان، آقای صادق کرمیار بودند که دعوت ما را پذیرفتند و بعد از یک گفتگو، یادداشتی هم یادگاری برای ما گذاشتند. به […] ...
 

کتابخانه امیرحسین فردی و «علیرضا قزوه»

پارسال، پنجم اردیبهشت ماه، در سالروز درگذشت استاد امیرحسین فردی کتابخانه را به صورت رسمی افتتاح کردیم. توی حیاط مدرسه کناری افتتاحیه گرفتیم با اعمال شاقه. سر و صدای چندانی هم نداشت، چون واقعا معتقد بودیم کار خیلی خاصی نیست که بخواهد سر و صدا کند. اگر چه کار تازه ای است. ولی همین کار […] ...