لیست مطالب موضوع «کتابخانه به روایت آمار»
 
amar

کتابخانه در آخر زمستان

آمار کتابخانه در اسفندماه ۱۳۹۵

تعداد کل اعضای کتابخانه ( #شعبه_مرکزی ) تا آخر اسفند ماه سال گذشته، ۱۵۶۳ عضو بوده است که از این میان ۲۶ نفر در اسفند ماه عضو شده اند. گردش کتاب اسفند ۱۱۵۵ نسخه کتاب بوده است. در اسفند ماه نهاد کتابخانه ها ۲۷ عنوان کتاب به کتابخانه ارسال‌ کرده است.   ...
 
amar

کتابخانه به روایت آمار

آمار بهمن ماه ۱۳۹۵

تعداد کل اعضای کتابخانه (شعبه مرکزی) تا آخر بهمن ماه امسال ۱۵۳۷ عضو است که از این میان ۴۵ نفر در همین بهمن ماه عضو شده اند. گردش کتاب این ماه ۱۵۷۰ نسخه کتاب بوده است. نهاد کتابخانه ها نیز ۳۲ عنوان کتاب در این ماه به کتابخانه ارسال‌ کرده است. شعبه شهرک‌ شهید رجایی […] ...
 
amar

آمار کتابخانه در آذرماه ۱۳۹۵

تعداد کل اعضای کتابخانه تا آخر آذرماه امسال  ۱۴۲۳ عضو است که از این میان ۳۵ نفر در همین ماه عضو شده اند. امانت کتاب این ماه ۱۳۶۵ نسخه کتاب بوده است. ۱۵ عنوان کتاب نیز در این ماه از سوی نهاد کتابخانه‌ها برای کتابخانه ارسال شده است. ...
 
amar

به روایت آمار

مهر و آبان کتابخانه

۴۱ عضو جدید در مهرماه و ۶۲ عضو جدید در آبان ماه ۹۵ در جمع مان هستند. گردش کتاب مهرماه ۸۶۷ نسخه کتاب و در آبان ماه ۱۲۲۸ نسخه کتاب بوده است. آخرین شماره عضویت صادر شده در سی ام آبان ماه امسال، ۱۳۸۸ عضو را نشان می دهد که این رقم، تعداد کل افراد […] ...
 
amar

به روایت آمار

آمار شهریورماه ۱۳۹۵

تعداد کل اعضای کتابخانه تا آخر شهریورماه امسال ۱۲۸۴ عضو است که از این میان ۳۳ نفر در همین شهریورماه عضو شده اند. گردش کتاب این ماه ۱۳۸۵ نسخه کتاب بوده است. ...
 
amar

آمار کتابخانه در مردادماه ۱۳۹۵

تعداد کل اعضای کتابخانه تا آخر مردادماه امسال ۱۲۵۱ عضو است که از این میان ۴۵ نفر در همین مردادماه عضو شده اند. گردش کتاب این ماه ۱۷۷۰ نسخه کتاب بوده است. همچنین از ابتدای شروع ثبت نرم افزاری کتابهای کتابخانه نیز  ۷۳۲ عنوان کتاب (۹۲۴ نسخه) به همت کتابداران و برخی دوستان داوطلب کتابخانه […] ...
 
amar

به روایت آمار

نیمرخ کتابخانه در تیرماه ۱۳۹۵

گردش کتاب کتابخانه در تیرماه امسال ۱۳۷۸ جلد کتاب بوده است. همین آمار در تیرماه پارسال، ۱۱۸۶ جلد کتاب بوده است. با این وصف امانت کتاب تیرماه امسال نسبت به بازه زمانی مشابه پارسال، ۱۶ درصد رشد داشته است. تعداد کل اعضای کتابخانه تا پایان تیرماه ۱۳۹۵، ۱۲۰۶ تن بوده اند که از این اعضا، […] ...
 
amar

نیمرخ کتابخانه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

تعداد کل کتابهای کتابخانه به ۱۲ هزار و ۳۰۷ جلد کتاب رسیده است. این ماه نهاد کتابخانه ها، ۲۹ عنوان کتاب برای کتابخانه ارسال کرد. تعداد کل اعضای کتابخانه تا پایان اردیبهشت ماه، ۱۰۹۷ تن بوده اند که از این اعضا، ۵۴ نفر در اردیبهشت ماه عضو شده اند. گردش (امانت) کتاب این ماه نیز […] ...
 

آمار کتابخانه در دی ماه ۱۳۹۴

تا آخر دی ماه ۱۳۹۴، تعداد کتابهای کتابخانه به ۱۱۰۷۱ نسخه کتاب رسیده است که از این تعداد، ۱۳۰۰ نسخه کتاب، کتاب کودک است. گردش کتاب در این ماه نیز ۱۰۳۰ نسخه کتاب بوده که امانت داده شده است. کل اعضای کتابخانه تا آخر دی ماه، ۹۶۰ نفر است که ۶۲ نفر از اعضا در […] ...
 

کتابخانه در مهرماه ۱۳۹۴

طبق آمار ثبت شده، تا آخر مهرماه ۱۳۹۴، تعداد ۱۰۶۷۴ نسخه کتاب در کتابخانه موجود است که از این تعداد، ۱۲۱۹ نسخه کتاب کودک داریم. در این ماه ۱۰ عنوان کتاب نیز از سوی نهاد کتابخانه ها برای کتابخانه ارسال شد. تعداد کتابهای امانت داده شده در مهرماه ۱۳۹۴، ۷۳۱ نسخه کتاب بوده و کل […] ...
 

کتابخانه و آمار مرداد ماه ۱۳۹۴

آمار مرداد ماه ۱۳۹۴، به این شرح است: تعداد کل کتابهای کتابخانه: ۱۰۲۱۹ نسخه کتاب تعداد کتابهای کودک: ۱۱۰۸ نسخه گردش کتاب در این ماه : ۱۳۶۴ کتاب امانتی تعداد کل اعضای کتابخانه تا آخر مرداد ماه: ۷۵۹ عضو ...
 

۵۵۱ عضو تا اردیبهشت ۱۳۹۴

کتابخانه استاد امیرحسین فردی الان که اردیبهشت ۹۴ است چقدر کتاب دارد؟ کتابخانه الان ۹ هزار و ۱۳۵ جلد کتاب دارد. این کتابها اعم از کتابهای اهدایی و خرید کتابهای کتابخانه است. کل اعضای کتابخانه که تا الان ثبت شده اند چند نفرند؟ کتابخانه امیر حسین فردی تا الان ۵۵۱ عضو دارد. از این تعداد، […] ...