۲۲ فروردین ۱۳۹۴ | چاپ | |

قصه گویی از روی کتابهای قصه، یکی از روش های خوب برای انس گرفتن بچه ها با کتاب است. مخصوصا اگر قصه ها را بعد خواندن، با مشارکت بچه ها به تصویر در بیاوریم، نمایش اش را بازی کنیم و…
تابستان و پاییز سال ۹۳، کارگاه قصه گویی برای کودکان ۳ تا ۷ ساله در زیر زمین کتابخانه برگزار شد.
قصه گویی، رنگ آمیزی قصه و نمایش عروسکی از سرفصل های این کارگاه ها بود.

kargah-qese1

kargah-qese2

 
| چاپ | |
 
ارسال نظر