۲۲ فروردین ۱۳۹۴ | چاپ | |

tabliq-mardomi-raz
کار که مردمی شد، یعنی احتمالا بودجه کم است. اما کمبود سرمایه مالی، به معنای رکود نیست. مردم ابتکار دارند، دانش دارند، حتی سرمایه های خرد دارند که می توانند بیاورند پای کار.
وقتی بنر برای تبلیغات نیست، پرینتر نداری، اما ماژیک داری، با همان ماژیک باید شروع کنی.
این یک نمونه تبلیغات یکی از تشکلهاست توی مسجد جهت اطلاع رسانی به مخاطب هایش برای مسابقه راز درخت کاج!

 
| چاپ | |
 
ارسال نظر