نظرات والدین درباره کتاب گرداب سکندر

۲۴ فروردین ۱۳۹۵ | چاپ | |

gerdabsekandar-2برای مسابقه کتابخوانی «روی پای خودم» که با کتاب «گرداب سکندر» برگزار می شود، طرحی برای والدین داشتیم. چون معتقدیم اولین، مهم ترین و دلسوزترین فعالان فرهنگی و تربیتی برای کودک و نوجوان، والدین او هستند.

کتاب می تواند ابزار خوبی برای کمک به پدر و مادر در انجام وظایف تربیتی والدین باشد. وقتی والدین محصولاتی که فرزندان شان استفاده می کند را بشناسند، هوای تنفس فرزند خود را بهتر درک می کنند و می توانند در انتخاب و استفاده هوشمندانه از آنها موفق تر عمل کنند. از طرف دیگر، والدینی که با نویسندگان و کتابهای فرزند خود آشنا باشند، بهترین نقاد این کتابها خواهند بود که نظرات و پیشنهادهای شان درباره هر کتاب، می تواند راهگشای خوبی برای دست اندرکاران فعالیت های فرهنگی و تربیتی باشد.

در این طرح به پدر و مادرها گفته بودیم می توانند کتاب را بخوانند و نظرات شان در مورد کتاب را برای ما بنویسند. مثلا بگویند اگر بخواهندکتاب را برای فرزندشان بخوانند بر روی چه قسمت از کتاب بیشتر تاکید می کنند، یا در مورد کاربرد کتاب در مسائل واقعی زندگی و رابطه شان با فرزندشان بگویند یا پیام شان برای نویسنده کتاب را برایمان بنویسند.

الان که کم کم کتابها برمی گردد، اگر چه به نسبت مشارکت دانش آموزان، والدین خیلی کمتر نظر داده اند در مورد کتاب، اما نتایج جالبی به دست مان رسیده.

مثلا آقای مصطفی قاسمی، پدر علیرضا قاسمی، سی و چهار ساله نوشته:

اگر من بخواهم کتاب را برای فرزندم بخوانم، بیشتر روی قسمت امید داشتن و پشتکار عبدل تکیه می کنم و آن را بیشتر برای فرزندم تکرار می کنم.

اگر بخواهم از قسمتی گذرا رد شوم، و روی آن تکیه نکنم، فقر و نداشتن و بی بضاعت بودن خانواده عبدل را زود رد می شوم که فکر نکند عبدل به خاطر تنگدستی شان بوده که پشتکار داشته و سعی می کرده برای تأمین مخارج زندگی شان کار کند. بلکه باید بداند هر کسی در هر شرایطی باید پشتکار داشته باشد و در هر شرایطی امید را با خود داشته باشد و بداند که حتی افرادی که به هر دلیلی معلولیتی دارند هم می توانند تک باشند و مورد تحسین دیگران قرار بگیرند و کارهایی انجام دهند که انسان های سالم نمی توانند یا کمتر موفقند.

اگر من با نویسنده کتاب ملاقاتی داشته باشم، از ایشان به خاطر کتاب و نگارش خوبشان تشکر می کنم و از ایشان می خواهم که کتابهایی در مورد امید به زندگی و پشتکار بیشتر بنویسند.

 

 
| چاپ | |
 
ارسال نظر