۵ مهر ۱۳۹۴ | چاپ | |

تعمیق معرفت دینی. دین دار و متدین هستیم. اما می خواهیم دل های مان غیر از محبت، لبریز از معرفت باشد. یک راهش کتاب خواندن است. شناختن و خواندن کتاب های خوب.

انفاق. امر شده ایم به اینکه از آنچه روزی مان شده انفاق کنیم. برای انفاق هم، از آن چیزهایی که دوستشان داریم به دیگران ببخشیم. رزق و روزی هم فقط مادی نیست. یک کتاب خوب، روزی فکری و معنوی است که خدا به ما عنایت کرده. کتاب های خوب، این روزی های شیرین الهی را می توان به دیگران هم تعارف کرد.

طی کردن تمامی گام های معرفت. نخستین گام علم، سکوت است؛ گام دوم گوش دادن؛ گام سوم، عمل کردن به آن؛ گام چهارم نشر آن. وقتی در کتاب «راز درخت کاج» فعالیت های زینب و دلسوزی اش برای دوستانش را می بینیم، نمی شود فقط نشست و تحسین کرد زینب را. باید برخاست و مثل او عمل کرد. وقتی کتاب را به یکی از دوستان مان میدهیم، هم به معرفت مان عمل کرده ایم، هم معرفت را نشر داده ایم. یک تیر و دو نشان.

همیاری در کار نیک و تقوا. کتاب خاطرات شهید را خوانده ای، می خواهی در ثواب مجاهدتهای او شریک باشی. بسم الله. کتاب را نشر بده. بگذاریم به جای راکد ماندن خاطره های کتاب در ذهن مان، کتاب بجوشد و سرزمین دلهای همه اطرافیان مان را آباد کند.

تبلیغ اثربخش. کتاب هر قدر هم خوب باشد، اگر بد معرفی کنیم، اثر چندانی ندارد. اما از کجا بدانیم کتاب را چطور تبلیغ کنیم؟ هر آدمی یک خصلت دارد. یک روش برای یک نفر جذاب است و برای یک نفر دیگر اصلا کارآمد نیست. چه کنیم؟ می شود کتاب خوب را رساند به کسانی که داوطلب هستند. خودشان بخوانند و برای اطرافیانشان تبلیغ کنند. مطمئنا انها بهتر از ما اطرافیان و دوستانشان را می شناسند و دلسوز تر هستند. بگذاریم کتاب را خود مردم به مردم معرفی کنند. اینطوری هم دوستی ها تقویت می شود، هم کتاب بهتر دیده و خوانده می شود.

امر به معروف و نهی از منکر. می دانیم امر به معروف و نهی از منکر، یک واجب الهی است. اما ممکن است راهش را ندانیم. ابزارش را پیدا نکنیم. هدیه دادن یک کتاب خوب، حاوی پیامی که می خواهیم به طرف مقابل مان برسانیم، می تواند یکی از ابزارهای ما برای امر به معروف و نهی از منکر باشد. بعلاوه اینکه خود سفارش به خواندن کتاب و امر به کتاب، امر به معروف است. معروفی به اسم کتاب خواندن و اندیشیدن.

مشارکت مردم. در فعالیت های فرهنگی، مردم فقط مخاطب و شنونده نیستند. این همه انگیزه و ایمان و شور و نشاط را، می توان فعال کرد. اینطوری هم حجم کار متولیان امور فرهنگی کم می شود، هم کار اثربخش تر انجام می شود. افزایش مسئولیت پذیری و تمرین کار جمعی هم از برکات دیگر سپردن کار به مردم است. همان هایی که در همه برنامه های فرهنگی مخاطب هستند، می توانند متولی باشند.

ابتکار و انعطاف پذیری. وقتی کار دست مردم بیفتد، یعنی دست جمعی افتاده است که در سر هر کدام شان یک فکر است. این فکرهای متنوع، می تواند ابتکار را زیاد کند. آخرش می بینی یک نفر کتاب را تا باشگاه بدنسازی و آرایشگاه زنانه هم برده و مخاطب پیدا کرده. همان مخاطبی که فکر نمی کردی پای حرف های تو بنشیند، حالا آمده پای کار.

بهره وری. کار فرهنگی بیشتر از انکه پول بخواهد، فکر می خواهد و ابتکار و همت. می شود به جای خریدن چهار تا کتاب برای چهار نفر که معلوم نیست آخرش خوانده می شود یا نه، یک کتاب خرید و با دست به دست شدن کتاب، چهار نفر آن را بخوانند. احتمال تاثیرش هم بیشتر است.

میان این ۹ ستون، ستون تعمیق معرفت دینی اصل است. هشت ستون دیگر، ستون های اطراف خیمه هستند. این ستون های اطراف، اگر چه خیلی هایشان از جنس عمل هستند، اما از آن عمل هایی هستند که علم و معرفت را پیش می برند.

و العمل الصالح یرفعه…

فرق کتابخوانی به صورت فردی و کتابخوانی در انجمن، داشتن این ستون های اطراف است برای محکم کردن ستون وسط.

اینها همه دغدغه های ما بچه های کتابخانه مردمی امیرحسین فردی بود که انجمن کتاب شهید زینب کمایی را بر همین مبانی استوار کردیم. در این مدل، اول کتاب خوب شناسایی می شود که «راز درخت کاج» به عنوان اولین کتاب معرفی شد. بعد از آنکه سرگروه های داوطلب، کتاب را مطالعه می کنند، آن را به سه نفر دیگر از اطرافیان، دوستان و خانواده خود معرفی می کنند تا آنها هم بخوانند. کتابها در نهایت پس از این سفرهای پیچ در پیچ به کتابخانه برمی گردد و به عنوان سرمایه کتابخانه می تواند چندین باره مورد استفاده قرار بگیرد و زاینده باشد.

حالا که نگاه می کنیم، کار بزرگی نکرده ایم. مدلی پیشنهاد کرده ایم که بیشترین کارش را خود مردم به دوش می کشند. آنچه برکت آورده به این کار، لطف خدا، خلوص دلهای مردم و نظر خاص شهید زینب کمایی است. به راستی که شهدا زنده اند و در پیشگاه خدا روزی می خورند. آنچه انجام شده، رزق الهی شهید زینب کمایی است که انفاق کرده و دستهای مان را گرفته است. سلام و رضوان الهی بر این شهیدان.

 
| چاپ | |
 
ارسال نظر