به بهانه روز جهانی کتاب کودک

۱۴ فروردین ۱۳۹۵ | چاپ | |
روز جهانی کتاب کودک

روز جهانی کتاب کودک

امروز روز جهانی کتاب کودک است . روز تولد هانس کریستین اندرسن را به این اسم گذاشته اند. هر سال یکی از کشورهایی که در دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان عضو هستند، پیام، شعار و پوستری برای آن سال تولید می کنند. پارسال، نوبت امارات بود با عنوان «فرهنگهای مختلف، قصه واحد». امسال نوبت برزیل است. شعارش هست «روزی، روزگاری…»
نویسنده برزیلی که شعار را انتخاب کرده، قصه ای را روایت می کند. قصه ای که با ورود یک دختر بچه به کتابخانه شروع می شود. این دختر با عضویت در کتابخانه، تنها می تواند یک کتاب امانت بگیرد و ماجرای قصه اش، ماجرای انتخاب یک کتاب از کتابخانه است. او اول سفیدبرفی را انتخاب می کند. اما یکی یکی شخصیت های داستان های کودکان مثل جوجه اردک زشت و سیندرلا و زیبای خفته و… جلوی چشمش ظاهر می شوند و خواهش می کنند که دخترک کتاب آنها را بردارد. آخرش گرگ قصه سفید برفی می آید و پیشنهاد می دهد همه شان بروند توی کوله پشتی دخترک.
فارغ از علت نامگذاری این روز، متولیان برگزاری روز و فرصتهایی که می شود از آنها استفاده کرد و الان خیلی خنثی دارد مطرح می شود که هر کدام از اینها جای بحث جدی دارد، این قصه امسال به یک مسئله واقعی اشاره می کند .
اولا که پیش کشیدن مفهوم کتابخانه و امانت کتاب به جای مثلا خریدن کتاب، خودش خوب است. نکته مهم ترش، اشاره به انتخاب کتاب کودک است . این قصه البته فقط سردرگمی لوییزا برای انتخاب کتاب را مطرح می کند. اما واقع قضیه این است که انتخاب کتاب کودک، مسئله مهمی است، چه برای کودک و چه برای والدینش .
دو نظر در این زمینه داریم. عده ای که معتقدند نویسنده کودک، به دنبال تربیت کودک نیست و نباید از قصه و شعر کودک انتظار زیاد داشت. این عده ادبیات کودک را تنها از وجه هنری و ادبی آن می نگرند.
نظر دیگری هم هست که معتقد است ادبیات کودک، ادبیات تعلیمی است و حتی کسانی که اعتقاد به خنثی بودنش دارند، در عرصه تعلیم و تربیت وارد شده اند. در اینجا، مسئله محتوای کتاب کودک همگام با وجه ادبی آن مطرح می شود. در این نگاه، نوشتن کتاب برای کودک، هم هنر است و هم علمی که از علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی و… سیراب می شود و متعهد به تعالی و رشد کودک است.

 
| چاپ | |
 
ارسال نظر