۱۹ اسفند ۱۳۹۴ | چاپ | |

بند ۲۱ از سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»:
تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی
معتقدیم کسب و کار دانش بنیان، یکی از مولفه های اصلی اقتصاد دانش بنیان و به تبع آن یکی از عناصر مهم در اقتصاد مقاومتی است.
کسب و کار دانش بنیان، یکی از بهترین روزنه هایی است که برای نوجوان دانش آموز می تواند باز شود و باب فهم مفاهیم کلان تر را بر رویش بگشاید.
کتابخانه مردمی امیرحسین فردی که از ابتدا با دغدغه توانمندسازی کودک، نوجوان و جوان مناطق محروم شکل گرفته است، کتاب را به عنوان یکی از ابزارهای موثر برای انتقال دانش، ایجاد انگیزه و حل مسئله می داند که می تواند در کنار دیگر فعالیت ها، ان شاءالله به تسهیل گری، توانمندسازی و توسعه مناطق محروم بیانجامد.
شناسایی کتابهای خوب که بتواند با کشش و جاذبه داستانی، راهی برای طرح مسائل مهم کشور و خصوصا مسائل اصلی نوجوانان و جوانان حاشیه شهر باز کند، گام اصلی در این زمینه است. لذا کتاب گرداب سکندر را با همین نگاه برای مسابقه کتابخوانی با عنوان «روی پای خودم» انتخاب کرده ایم.

کتابخانه مردمی امیرحسین فردی مسابقه کتابخوانی «روی پای خودم» را با کتاب گرداب سکندر در پاییز ۹۴ به صورت مستقیم در چند مدرسه برگزار کرد ه و اکنون پس از سیاستگذاری صندوق کرایه کتاب، ذیل صندوق کرایه کتاب، به چرخش در خواهد آمد. با این وصف مجموعه مسابقات کتابخوانی «روی پای خودم» با تصدی گری تشکل های مردمی برگزار خواهد شد.

کتاب گرداب سکندر

 

 
| چاپ | |
 
ارسال نظر