۳۰ شهریور ۱۳۹۴ | چاپ | |

یکی از نکته های جالب در این انجمن کتاب، کمک های مردمی است که می رسد.
مدت زمان امانت کتابها داشت تمام می شد و باید سرگروه ها کتاب را تحویل می دادند. یادمان آمد کاش یک پیامک برای صدقه کتاب می رفت. قبلا این کار را برای انجمن کتاب من زنده ام در ابعاد خیلی کوچک تر انجام داده بودیم. دیر شده بود، اما گفتیم پیامکش را بزنیم، حداقل فرهنگ سازی کند صدقه کتاب را. پیامک زدیم که اگر می خواهید در برپا  ماندن این کار خوب سهیم باشید، هر قدر می توانید و میخواهید، به عنوان صدقه کتاب، داخل کتاب بگذارید.
کتابهای دور اول که جمع شد، نظرات را از پاکت آخر کتاب در می آوردیم تا تحلیل شود. ۹ هزار و پانصد تومان از لابلای کتابها جمع شد.
برای مراسم، پول لازم بود. یک پیاک به چهار پنج نفر زدیم که مراسم اختتامیه است، برای هزینه جایزه ها، ورودی مکان و ناهار اگر کسی میتواند کمک کند یا اگر کسی را می شناسد به عنوان خیر، واسطه شود. توی پلاس هم پستش را گذاشتیم.
یک هفته ای گذشت و ۴۷۰ هزار تومان جمع شد.
روز اردو، یکی از مربیانی که برای گعده ها آمده بود، ۱۰۰ هزار تومان دیگر هدیه داد.
گعده های صبح را با توجه به سن تقسیم بندی کردیم، دو تا از گعده ها شد مختص خانم های بزرگسال و خانه دار. توی یکی از این گعده ها، بعد از ابراز رضایت خیلی بالا از سوی مادرانی که می گفتند دختران مان با خواندن کتاب خیلی تغییر کرده اند، مربی از ثواب کار گفته بود و اینکه می توانید در این کار خیر، تعاون کنید، تا ادامه داشته باشد. یکی از خانم ها به رسم جمع کردن کمک های مسجدی یک پلاستیک در آورده و دور چرخیده دست به دست و خانم ها کمک کرده بودند.
شمردیم، شده بود ۷۸ هزار تومان! فکرش را نمی کردیم از یک گعده اینقدر کمک جمع شود. در حال شمارش، یکی پرسید چقدر جمع شده؟ گفتیم ۷۸ هزار تومان. دو هزار تومان داد و گفت شد ۸۰ هزار تومان! گرفتیم و گفتیم خدا برکت بدهد ان شاءالله. همان جا یک نفر دیگر ۱۰ هزار تومان داد و گفت این هم سهم من. ۹۰ هزار تومان.
آخر خود مراسم اختتامیه هم یک خانم با واسطه ۱۰ هزار تومان پول داده بود و گفته بود بدهید برای کتابخانه.
قبلا هم خانمی جایزه های غیر نقدی مثل چادر و پارچه شلواری و پازل و روسری و شال و پیراهن مردانه و… داده بود به کتابخانه که اگر برنامه ای داشتید، هدیه بدهید به بچه ها.
اینطوری شد که جایزه های مان مردمی شد. هم نقدی ها و هم غیر نقدی ها. یک مقدار هم ماند و باهاش بعضی از قرض های خرده ریزه را دادیم. بزرگ هایش مانده. اما خب ان شاءالله امید داریم که با کمک های مردمی و کمک های سازمان های دولتی مرتبط، حل شود. کمک های مردمی اگرچه کم است، اما برکت می آورد واقعا.

اختتامیه انجمن

 
| چاپ | |
 
ارسال نظر