پاسخ های جالب شرکت کنندگان در مسابقه زندانی کوچک

۲۳ فروردین ۱۳۹۴ | چاپ | |

از نکات جالب مسابقه زندانی کوچک، جوابهای شرکت کنندگان بود به بعضی سوالها.

در یکی از سوال ها از خواننده خواسته بودیم در این داستان، عنصر دیوار را دنبال کند و چند ماجرا حول این عنصر که در داستان آمده را اشاره کند.

یکی از شرکت کننده ها، بعد از اینکه ماجرای دیوار نویسی اول را شروع ماجرای داستان دانسته، آرزویی کرده است و نوشته: ان شاءالله که روزی آن دیوار هم زبان بگشاید

این جوابها برای فعالین فرهنگی خیلی درس اموز است و قابل تأمل.

اثرگذاری یک کتاب را این جاها باید دید. مخاطب می داند داستان است، اما آن قدر داستان نزدیک به واقعیت است، که ذهن و روح مخاطب را درگیر کرده است.

سوال های تشریحی در مسابقه کتابخوانی این برکت ها را هم دارد.

جوابهای سوال مسابقه زندانی کوچک

جوابهای سوال مسابقه زندانی کوچک

بله. ان شاءالله روزی آن دیوار هم زبان بگشاید.

وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْیَوْمِ الْمَوْعُودِ ‏وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ‏قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ …‏
‏سوگند به آسمان که دارای برجها و باروها است !‏
‏و سوگند به روز وعده داده شده ( برای حساب و کتاب و سزا و جزا ) !‏
‏و سوگند به هر که و هرچه گواهی دهد و به هر که و هرچه مورد گواهی قرار گیرد !‏
‏نفرین بر صاحبان گودال ( شکنجه ) باد !‏ (تفسیر نور سوره بروج)

یکی دیگر از شرکت کننده ها در جواب همین سوال نوشته بود:

دیوار وسیله ای برای جدا کردن دو زندگی متفاوت کدخدا و مردم و بی عدالتی ها او

جوابهای سوال مسابقه زندانی کوچک

جوابهای سوال مسابقه زندانی کوچک

یکی هم آخر برگه پاسخنامه تشکر کرده بود و گفته بود:

ممنون از کتابخانه حسین فردی. کتاب جالبی بود.
من قبل از این علاقه ای به کتاب خواندن نداشتم، ولی با خواندن این کتاب، علاقه مند شدم

با خواندن این کتاب، به کتابخوانی علاقه مند شدم

با خواندن این کتاب، به کتابخوانی علاقه مند شدم

 
| چاپ | |
 
ارسال نظر