فراز و فرودهای یک سال فعالیت کتابخانه مردمی امیرحسین فردی

رقیه فاضل | ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ | چاپ | |

یک سال با کتابخانهاولین سالگرد کتابخانه را پشت سر گذاشته بودیم که ماهنامه حلقه وصل از ما خواست کتابخانه را معرفی کنیم. برای معرفی، به نظرمان آمد خوبست یک بار کل یک سالی که بر کتابخانه گذشته را روایت کنیم. یک سال را ریخیتم توی سه چهار ورق. حلقه وصل هم آن را بدون کم و کاست چاپ کرد. کتابخانه مردمی امیرحسین فردی در شماره بیست و ششم حلقه وصل، بعنوان سرحلقه معرفی شد.
جزوه پیش رو، همان مطلب است که با عنوان «یک سال با کتابخانه؛ فراز و فرودهای یک سال فعالیت کتابخانه مردمی امیرحسین فردی» منتشر شده است.

  یک سال با کتابخانه؛ فراز و فرودهای یک سال فعالیت کتابخانه مردمی امیرحسین فردی (حجم: 627٫0 KiB - تعداد دانلود: 267 )

 
رقیه فاضل | | چاپ | |
 
ارسال نظر