۲۵ مهر ۱۳۹۴ | چاپ | |

وقتی برای بچه ها قصه می گوییم، فقط برایشان یک قصه گفته ایم.
وقتی مادران شان قصه گو شوند، بچه ها قصه های خیلی زیادی خواهند شنید.
قصه‏ گویی غیر از اینکه اراده می‏خواهد، کار بلدی می‏خواهد. خواندن قصه قلق دارد که بتواند بچه ها را جذب کند. در کلاسهای آموزش قصه‏ گویی، همین کار را می‏خواهیم انجام بدهیم. اراده قصه گفتن از شما، آموزش فن قصه‏ گویی از ما.
کتابخانه امیرحسین فردی کلاسهای قصه گویی ویژه مادران برگزار می کند.
علاقه مندان برای اطلاع از نحوه برگزاری کلاسهای قصه گویی ویژه مادران به کتابخانه مراجعه کنند.

 
| چاپ | |
 
ارسال نظر