۲۳ آبان ۱۳۹۴ | چاپ | |

یکی از کلاس های تابستانه کتابخانه امیرحسین فردی، کلاس نقاشی و قصه گویی بود که با مربیگری خانم زهانی برگزار می شد.
توی این کلاس ها برای بچه های کلاس مسابقه ای گذاشته شد، با عنوان «تولید کتاب».
بچه ها قصه بگویند و کتابش را خودشان تولید کنند. همراه با همه کارهای تدوین و ارائه کتاب.
الان توی کتابخانه یک قفسه ویژه داریم که این کتابها درش جای گرفته اند.
شده اند کتابهای مرجع مان که فقط داخل کتابخانه می توانند مطالعه شوند و امانت داده نمی شود.
نسخ خطی کتابخانه مردمی امیرحسین فردی
ketabsazi

ketabsazi1

 
| چاپ | |
 
ارسال نظر