حال شعبه دوم چطور است؟

۳ فروردین ۱۳۹۶ | چاپ | |

شعبه شهرک شهید رجایی از ابتدای راه‌اندازی در ۲۵ بهمن ماه ۹۵ تا ۲۸ اسفند ماه ۹۵، میزبان ۸۳ عضو بوده است.

الحمدلله استقبال خیلی خوبی شده که نشان از تشنگی منطقه به «کتابخانه در دسترس» دارد و البته ظرفیت فرهنگی‌ و اجتماعی بالای مردم محل.

اعضای کتابخانه هم خواهان کتاب و مطالعه‌اند و هم مشتاق مشارکت. گردش کتاب یک ماهه کتابخانه  ۸۷۹ نسخه امانت کتاب بوده است.

تعداد کل کتابهای کتابخانه تا کنون حدودا به سه هزار نسخه رسیده که البته هنوز هم نیاز به خریداری کتاب هست.

این همه شور و شعور، جز با همت مردم محله، انگیزه بخشی یاران کتابخانه و کمک خیران بزرگوار شدنی نیست. خیرینی که از ابتدای راه‌اندازی برای تأمین رهن مغازه کمک کردند یا قرض الحسنه دادند، هزینه تأمین کتاب را تقبل کردند، کتاب هدیه دادند، مبالغی به عنوان ماهیانه دادند و…

شعبه جدید اگر بخواهد تثبیت شود، نیاز به ورودی مالی ماهیانه‌ای دارد که بتواند روی آن حساب کند.

بعضی قرض‌ها هم به انتهای مهلت شان نزدیک شده‌اند و منتظر گردش در دستهای پر خیر و برکت‌اند…

«کمک‌های ماهیانه کوچک اما پایدار» و «گردش قرض الحسنه» کتابخانه، فرصت خوبی است برای مشارکت در یک جریان جوشان مردمی.

 

راههای تماس برای هماهنگی و کمک ها:

۰۹۳۵۶۳۴۲۹۸۰

@RoqayyaFazel

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر به نام آقای حسن سلطانی، مدیر کتابخانه، جهت واریز کمک های نقدی:

۶۰۶۳۷۳۱۰۱۷۹۲۳۵۳۴

 

 

 
| چاپ | |
 
ارسال نظر