کتابخانه در آخر زمستان

۲۵ فروردین ۱۳۹۶ | چاپ | |

تعداد کل اعضای کتابخانه ( #شعبه_مرکزی ) تا آخر اسفند ماه سال گذشته، ۱۵۶۳ عضو بوده است که از این میان ۲۶ نفر در اسفند ماه عضو شده اند.

گردش کتاب اسفند ۱۱۵۵ نسخه کتاب بوده است.

در اسفند ماه نهاد کتابخانه ها ۲۷ عنوان کتاب به کتابخانه ارسال‌ کرده است.

 

 
| چاپ | |
 
ارسال نظر