کتاب و اوقات فراغت

۹ اسفند ۱۳۹۵ | چاپ | |

ابوالفضل و مصطفی دومین و سومین عضو شعبه شهرک شهید رجایی کتابخانه هستند، چهارشنبه هفته پیش عضو شدند و کتاب بردند، فردای همان روز هم کتابهایشان را برای تحویل آوردند.

گفتم به این زودی خواندید؟ خندیدند و گفتند بله.

به مصطفی گفتم قبلا روزهای پنج شنبه چیکار میکردین؟ گفت مدرسه که تعطیل بود، بازی میکردیم، میرفتیم خونه مادربزرگ و… ولی خب تا شنبه حوصله مون سر میرفت از بیکاری. سکوت کوتاهی کرد و مثل اینکه چیزی پیدا کرده باشد گفت ولی حالا که اینجا کتابخونه داره، پنج شنبه ها میتونیم کتاب بخونیم.

یک کتاب را برداشته بودند و دو نفری میخواندند.

موقعی که میخواستند بروند گفتم کتابتان را که زود تمام کردید میتوانید از روی تصاویر کتاب نقاشی هم بکشید.

چند روز بعد آمدند کتابخانه. مصطفی بلافاصله بعد از سلام دفتر نقاشی اش را در آورد و گفت از روی کتاب نقاشی کشیدم…

مصطفی و ابوالفضل شده اند یار همراه کتابخانه و بعد مدرسه شان می آیند کتابخانه و کلی کمک می کنند. خیر ببینند الهی…

 
| چاپ | |
 
ارسال نظر